כיתות פנויות בקורס אופק מתא"ם 2018

אנחנו מעדכנים את מצב כיתות ההכנה לבחינת המתא"ם בתחילת ובסוף כל שבוע, העידכון האחרון בוצע בתאריך 17/4/18.

מספר המקומות בכל כיתה מוגבל.  לפרטים עדכניים אודות מקומות נותרים או כיתות חדשות שנפתחו, מומלץ לפנות אלינו טלפונית.

תל-אביב

3 מקומות פנויים
18 מקומות פנויים
8 מקומות פנויים

אוניברסיטת תל אביב

האקדמית תל אביב-יפו

חיפה

1 מקומות פנויים
8 מקומות פנויים

ירושלים

4 מקומות פנויים
16 מקומות פנויים
7 מקומות פנויים

בר אילן

15 מקומות פנויים

ראשון לציון

10 מקומות פנויים

המרכז הבינתחומי הרצליה

8 מקומות פנויים
5 מקומות פנויים

אריאל

15 מקומות פנויים

תל חי

כיתות חרדיות ירושלים

9 מקומות פנויים
8 מקומות פנויים

לפרטים נוספים ולהרשמה

המרכז הארצי קבע

תלמידי אופק מקבלים את הציונים הגבוהים ביותר במתא"ם
לדו״ח המרכז הארצי

מבחן מתאם לדוגמא

מבוסס על מתא״ם 2016
הבחן עכשיו
עיצוב אתרים ופיתוח - design-studio.co.il