מידע כללי על מבחן המתא״ם


מבחן מתא"ם (= מבחן לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה) מהווה כלי למיון מועמדים בהליך הקבלה לתואר שני בפסיכולוגיה. כבכל שנה, בחינת מתא"ם (מבחן מתאם) תתקיים במועד יחיד, בערים ירושלים, תל-אביב, חיפה ובאר שבע. השנה, תתקיים הבחינה ב- 24.10.2019 (כ"ה בתשרי תש"פ), וניתן יהיה להירשם אליה עד לתאריך 17.09.2019. לאחר מכן לא ניתן יהיה להירשם לבחינה השנה. 

מבחן מתא”ם הראשון התקיים בשנת 2000, ומאז הוא מתקיים ברצף עד היום. על המבחן מופקד המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, מיסודן של האוניברסיטאות בישראל. המרכז הארצי לבחינות ולהערכה הוא הגוף המקצועי והמנוסה ביותר בארץ לכתיבת בחינות ולהעברתן, ובין היתר הוא אחראי על הבחינה הפסיכומטרית על בחינות הקבלה לפקולטה לרפואה, ועוד. בחינת מתא"ם (מבחן מתאם) נכתבת ע”י דוקטורנטים בשיתוף עם אנשי סגל בפסיכולוגיה במגמות השונות בארץ. השאלות שנכתבות לבחינה מועברות לעיונם של מרצים מהמחלקות לפסיכולוגיה, והם מעירים, מתקנים ומאשרים אותן. הגרסה הסופית של הבחינה מאושרת בידי ועדת ההיגוי של מתא”ם.

על פי ראשי המגמות בפסיכולוגיה, מטרת מבחן מתא"ם היא להוות כלי מיוני אחיד מהימן ותקף לכלל המועמדים לתואר השני. הצורך במבחן גבר לאור העליה במספר הנרשמים לתואר השני, וכן לאור העליה הממוצעת בציוני התואר הראשון לאורך השנים, שהפכו ציונים אלה לחסרי משמעות מבחינת יכולתם להבחין בין מועמדים.

הרוב המכריע של המגמות בתואר השני בפסיכולוגיה דורשות ציון בבחינת מתא”ם כתנאי להרשמה אליהן, ובכך הופכות את המבחן למחייב עבור כלל הפונים לתואר השני. משמעות המבחן והשלכותיו לסיכויי הקבלה לתואר השני משתנות ממוסד למוסד ובתוך אותו המוסד בין מגמות שונות. עם זאת, באופן כללי ניתן לומר כי למבחן מתא"ם משקל משמעותי בקבלה למגמות השונות, ובמיוחד בקבלה למגמות המבוקשות, אשר ברבות מהן הוא מהווה כלי לסינון ראשוני של מועמדים. חשוב לציין, כי המבחן אינו קריטריון יחיד או בלעדי לקבלה לתואר השני. לצד שימוש בציוני מתא”ם מוסדות הלימוד מקיימים ראיונות, דורשים המלצות ומקיימים ימי הערכה, כתלות במגמה המבוקשת.

אחת הטענות המושמעות כלפי מבחן מתא"ם היא שהוא מהווה קריטריון מכריע במגמות המבוקשות יותר (למשל במגמות הקליניות), על אף שלא ברור אם תכניו מנבאים הצלחה והתאמה למגמות אלו. מאידך, במגמות שהוא בוודאי רלוונטי עבורן (מגמות מחקריות לדוגמה), הוא לא תמיד הכרחי לצורך הגשת מועמדות, והדבר מעלה שאלות. בנוסף, תוצאה מתבקשת של השימוש במבחן מתא"ם ככלי מרכזי למיון מועמדים היתה שהוא יפחית ממשמעותם של ציוני התואר הראשון, ובכך גם יפחית מהעומס ומהלחץ במהלך לימודי התואר הראשון. לא ברור אם מטרה זו אכן הושגה.

לחוברת מידע לקראת מבחן מתא"ם 2018 >>

לאתר הרשמי של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (לקריאה נוספת על הבחינה ולהרשמה) >>

 

לפרטים נוספים ולהרשמה

המרכז הארצי קבע

תלמידי אופק מקבלים את הציונים הגבוהים ביותר במתא"ם
לדו״ח המרכז הארצי

מבחן מתאם לדוגמא

מבוסס על מתא״ם 2016
הבחן עכשיו
עיצוב אתרים ופיתוח - design-studio.co.il