תקנון קורס 'אופק מתא"ם' 2016:

 

 

בהמשך מצורפים פרטים כלליים אודות קורס אופק מתא"ם 2016, ואודות התנאים בהם הוא יתקיים. יש לקרוא את התקנון, ולהוסיף בסופו שם+ת"ז. הפרטים מהווים את אישור הסטודנט לתנאי התקנון, ומהווים תנאי להשתתפותו בקורס אופק מתא"ם 2016. 

כללי

 • קורס אופק מתא"ם הינו קורס המיועד להכנה לבחינת המתא"ם (בחינה לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה). תכני הקורס נוגעים ללימוד סטטיסטיקה ושיטות מחקר, ולהתמודדות עם טקסטים מחקריים באנגלית.
 • הקורס כולל חומרים תיאורטיים ותרגולים בנושאים הרלוונטיים בסטטיסטיקה, שיטות מחקר ובניתוח טקסטים מדעיים. החומרים הנדרשים (חומר תיאורטי וחומרי תרגול וסימולציה) יימסרו במהלך מפגשי הקורס בהתאם לתכני המפגשים, והם כוללים ערכת ספרי לימוד וגישה לתכני תרגול מקוון.
 • במהלך הקורס יימסרו מספר פעמים לתלמידים חומרים רגישים שלא ניתן יהיה להוציאם אל מחוץ לכיתות. חומרים אלו ייאספו בתום השיעור. 
 • ההרשמה לקורס אופק מתא"ם אינה הרשמה לבחינת המתא"ם. לברור פרטי ההרשמה לבחינה יש לפנות למרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

 

רישום ושיבוץ לכיתות:

 • הרישום לקורס, תכני הקורס, צוות המורים והאחריות המקצועית במהלך הקורס היא של חברת אופק מתא"ם.
 • השיבוץ לכיתות, לסימולציות ולסדנאות טקסטים אישיות - קבוע לאורך כל הקורס, ומשהתבצע השיבוץ אין באפשרותנו להבטיח מעבר בין סניפים או כיתות.
 • כיתות הלימוד מוגבלות במקום. חשוב לנו להקפיד על כך, ולא תתאפשר הצטרפות או מעבר לכיתה מלאה.

 

דמי הרשמה וביטול:

 • סטודנט המבטל את השתתפותו עד חלוף שבועיים ממועד הרישום לקורס, יקבל החזר מלא של התשלום שביצע, ובתנאי שנרשם לפני ה-15.6.16.
 • סטודנט המבטל את השתתפותו לפני ה-15.6.16 (ובחלוף למעלה משבוע ממועד ההרשמה) יחויב בדמי הרשמה בגובה 420 ₪ בלבד.
 • סטודנט במסלול הכיתתי (אופק 20 / אופק 23) המבטל את השתתפותו בקורס לאחר ה-15.6.16 (אך לפני ה-15.7.16) יחויב בדמי ההרשמה (420 ₪), בעלות ערכת ספרי הלימוד (780 ₪), ובדמי טיפול וסליקה (110 ₪).
 • סטודנט במסלול האקספרס (אופק 9) המבטל את השתתפותו בקורס לאחר ה-15.6.16 (אך לפני ה-15.7.16) יחויב בדמי ההרשמה (420 ₪) ובדמי טיפול וסליקה (110 ₪).
 • החל מתאריך 16.7.16 לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי במקרה של ביטול ההשתתפות בקורס.

 

בברכת דרך צלחה!

 

צוות אופק מתא"ם 2016

 

 

לפרטים נוספים ולהרשמה

המרכז הארצי קבע

תלמידי אופק מקבלים את הציונים הגבוהים ביותר במתא"ם
לדו״ח המרכז הארצי

מבחן מתאם לדוגמא

מבוסס על מתא״ם 2016
הבחן עכשיו
עיצוב אתרים ופיתוח - design-studio.co.il