כיתות פנויות

קורס אופק מתא”ם 2024 ייפתח בתחילת חודש יולי ויסתיים בסמוך לבחינת המתא”ם, שתתקיים ב-30.9.2024. בעקבות מלחמת “חרבות ברזל” ודחיית פתיחת שנת הלימודים, יותאם לו"ז הקורס לכל מוסד לימוד בהתאם למועד סיום סמסטר ב' ותקופת הבחינות.

אנחנו מעדכנים את מצב ההרשמה לכיתות בתחילת ובסוף כל שבוע. תאריך עדכון אחרון ב-23.6.24.


תוכלו ללמוד בכיתה, גם מהבית. כיתות הזום ברחבי הארץ קטנות ואינטימיות, והמדריך צמוד וזמין. חשוב לנו שתשבו בנוח, ותרגישו בנוח. גם מהבית.

מספר המקומות בכל כיתה מוגבל. לפרטים עדכניים אודות מקומות נותרים או כיתות חדשות שנפתחו, מומלץ לפנות אלינו טלפונית.

המרכז האקדמי רופין
כיתת ב-ה בוקר - מקומות פנויים: 2
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת ג-ו בוקר - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת אופק סולו - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
אוניברסיטת רייכמן
כיתת א-ד בוקר התאמות - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת א-ד בוקר 2 - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת ב-ה בוקר - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת ב-ה אחה"צ - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת אופק סולו - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
המכללה האקדמית אחוה
כיתת א-ד בוקר - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת אופק סולו - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
אוניברסיטת אריאל
כיתת א-ד בוקר - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת א-ד בוקר 2 - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת א-ד אחה"צ - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת אופק סולו - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
האקדמית תל אביב-יפו
כיתת א-ד בוקר - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת א-ד בוקר 2 התאמות - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת א-ד אחה"צ - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת ב-ה בוקר התאמות - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת ג-ו בוקר - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת אופק סולו - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
אוניברסיטת חיפה
כיתת א-ד בוקר - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת א-ד אחה"צ - מקומות פנויים: 2
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת ב-ה בוקר - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת ב-ה בוקר זום - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת אופק סולו - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
אוניברסיטת תל אביב
כיתת א-ד בוקר - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת ב-ה בוקר - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת ב-ה אחה"צ - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת ג-ו בוקר - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת אופק סולו - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
תל אביב
כיתת א-ד בוקר - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת א-ד אחה"צ - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת א-ד בוקר זום - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת אופק סולו - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
אוניברסיטת בן גוריון
כיתת א-ד בוקר התאמות - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת א-ד בוקר 2 - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת א-ד אחה"צ - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת א-ד אחה"צ 2 - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת ב-ה בוקר - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת ב-ה אחה"צ - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת ב-ה אחה"צ זום - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת אופק סולו - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
אוניברסיטת בר אילן
כיתת א-ד בוקר - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת א-ד אחה"צ - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת ב-ה בוקר - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת אופק סולו - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
המכללה למנהל
כיתת ב-ה בוקר - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת ב-ה אחה"צ - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת אופק סולו - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
האוניברסיטה העברית
כיתת א-ד בוקר - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת א-ד אחה"צ - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת ב-ה בוקר - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת אופק סולו - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
האקדמית עמק יזרעאל
כיתת ב-ה בוקר - מקומות פנויים: 2
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת אופק סולו - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
המרכז האקדמי פרס
כיתת ג-ו בוקר - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת אופק סולו - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
מכללת תל חי
כיתת ב-ה בוקר - מקומות פנויים: 3
ללו"ז הכיתה והרשמה
כיתת אופק סולו - מקומות פנויים: 0
ללו"ז הכיתה והרשמה
לפרטים נוספים
מוכנים להירשם? לחצו כאן
להתנסות במבחן לדוגמא
לפניכם שאלות לדוגמא המדמות את השאלות בפרק "סטטיסטיקה ושיטות מחקר" בבחינת המתא"ם
החל בוחן
בשבילך גם ב-whatsapp
מענה ותמיכה במרחק לחיצה